Welkom op de website van

Dr. Jose Otte MBA

Na het rode-impulsief; het amber-traditioneel; het oranje-prestatie en groene-pluralistisch wereld beeld en organisatie model is het tijd voor het nieuwe cyaan-evolutionaire. We zijn onderweg naar een nieuwe bewustzijnsfase waaraan Ken Wilber de kleur cyaan geeft en die Frederic Laloux evolutionair noemt. In deze fase zien we de wereld als een plek voor individuele en collectieve ontplooiing. We keren terug naar het vermogen om op basis van ons innerlijk kompas te leven. We zijn ons of worden ons bewust van de leegte, waarin we ons voor een groot deel hebben losgemaakt van onze ware natuur. We verlangen terug naar een verbondenheid die we ons herinneren van lang geleden.

Ik merk dat leiderschap in het cyaan organisatie model (vaak een zwerm of een netwerk, en altijd met zelfsturende teams) leidt tot meer aandacht aan de feminine kant van leiderschap.

Als ik uitga van het yin-yang principe, dan zie ik dat er altijd twee kanten zijn, die met elkaar in balans zijn. Zo is er dag en nacht, links en rechts, vrouw en man. In leiderschap zie ik ook die twee kanten en ik ga daarbij uit van feminine en masculine elementen die leiderschap in cyaan organisaties in balans brengen.

Mijn WHY is: To amplify the strengths of others, so that they can consistently operate from a place of greatness.

Ik onderzoek de feminine kant van leiderschap door mensen te bevragen over hun kracht. En hoe zij die kracht inzetten om de gaten te dichten die zij zien naar een wereld waarin het individu en het collectief zich kan ontplooien.